Zaslání úmyslu mše svaté

Formulář ke stažení
Osobní a kontaktní údaje
Podrobnosti úmyslu

Další informace: Úmysly mší svatých můžete posílat e-mailem s textem úmyslu, vaší přesnou adresou, druhem mší svatých, způsobem a datem zaslání příspěvku.
Kontakt:
Misijní sekretariát
Společnost katolického apoštolátu
otcové a bratři pallotini www.misiesac.cz
umysl@pallotini.info
+420 606 430 517

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním formuláře uděluji Společnosti katolického apoštolátu – (Misijní sekretariát – pallotini) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v žádosti o slavení mše. Svůj souhlas uděluji za účelem uložení do databáze za účelem komunikace. Současně prohlašuji, že jsem informován, že souhlas mohu kdykoliv odvolat a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých údajů do doby odvolání.